O projektu

Projekt Regionálních osobností Libereckého kraje vznikl v roce 2019 v rámci Krajské vědecké knihovny v Liberci a navazuje na knihovní databázi Regionálních osobností (REOS), jež obsahuje na tři tisíce záznamů. Cílem projektu je kvalitativní i kvantitativní rozšíření této databáze při nové metodě zpracování a uživatelsky přívětivém webovém rozhraní. Databáze regionálních osobností slouží jako primární i sekundární zdroj jak pro odbornou, tak pro popularizační činnost. Zpracovávány jsou příběhy osobností oceněných na úrovni měst, kraje i státu, dále pak příslušníků I. a II. československého odboje a také jedinců i rodů, jejichž aktivity v oblasti politiky, hospodářství, kultury, sportu, vědy, vzdělání, vojenství nebo jiných lidských činností představovaly významný přínos pro společnost. Záznamy v databázi jsou vytvářeny za pomoci jak žijících pamětníků, tak formou retrospektivního výzkumu při využití archivních materiálů a knihovního fondu. V letech 2019–2020 byly zpracovány příběhy osobností, které se zúčastnily I. či II. československého odboje anebo obdržely Poctu hejtmana Libereckého kraje. V dalším období hodlá Krajská vědecká knihovna v Liberci rozšířit dosavadní zpracování biografických záznamů regionálních osobností i o další tematické oblasti.

 

Každý záznam obsahuje stručný medailon osobnosti, přeložený rovněž do angličtiny a němčiny, dále strukturovaný životopisný záznam s citačním aparátem, fotogalerii, výběrovou bibliografii, mapu míst působení a závěrečnou citaci dle normy ISO ČSN 690. V případě záznamů dosud žijících pamětníků mohou uživatelé využít také audio i video záznam rozhovoru. Veškerý multimediální obsah Regionálních osobností Libereckého kraje podléhá ochraně autorských práv dle zákona č. 121/2000. Při tvorbě webového rozhraní databáze se nám inspirací stala obdobná stránka Osobnosti Valašska, kterou spravuje Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

 

Výstupy projektu

Vyjma veřejně přístupné online databáze Regionálních osobností Libereckého kraje jsou dosažené výsledky zpracování jednotlivých biografických záznamů prezentovány různou formou pro odbornou i širokou veřejnost. Jedná se především o rozhlasové vysílání, přednášky, výstavy, odborné články nebo publikace. Poprvé byla databáze představena 2. října 2019 při přednášce "Liberec ve víru událostí podzimu 1938–1939" konané v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Posluchači se mohli seznámit s příběhy tří libereckých odbojářů – Oty a Jiřiny Hrubanových a dále Václava Kořínka. Životopisné informace o posledně jmenovaném byly na počátku roku 2020 využity pro článek Jana Biedermana s názvem "Soubor vyznamenání a pamětních odznaků Václava Kořínka, veterána od Tobruku", uvedeném v odborném periodiku Historie a vojenství. Článek je možné si přečíst prostřednictvím knihovního katalogu. Na konci téhož roku proběhlo ve spolupráci s Českým rozhlasem Liberec sériové vysílání příběhů laureátů Pocty hejtmana Libereckého kraje za rok 2019. Všechny epizody je možné si poslechnout zde. Na květen 2021 je připravována venkovní výstava "Bojovali, abychom žili", jež představí prvních deset libereckých bojovníků za svobodu, kteří během druhé světové války bojovali v československé zahraniční armádě.

 

Jan Hnělička