Prohlášení o přístupnosti

Krajská vědecká knihovna v Liberci příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 a v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto internetové stránky (osobnosti-lbc.cz), které jsou plně v souladu s výše zmíněnými dokumenty.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31. 12. 2020 posouzením provedené třetí stranou (CLIQUO s.r.o.).